Ani Hipnozla Ağrı Gidermek

HIPNOZ,Kişisel gelişim, bilinçaltı değişim ve davranışsal yeniden öğrenme alanında: Hipnoterapistlerin Hipnozu uyguladıkları alanlardır. Sporda performans arttırma ve konsantrasyonda, sahne korkusunda, uçuş korkusu ve benzeri korkularda, eğitimde sınav kaygısında, yükseklik korkusunda, ders çalışırken konsantrasyon eksikliği konusunda, ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmede, öğrenme kabiliyetini arttırmada, endüstride performans arttırmada, erteleme alışkanlığı ve kişisel ataleti yenmek konusunda, stresi azaltmada, müzikte yaratıcılığı arttırmada, yazarlıkta ve genel yaratıcılık gerektiren alanlarda verim arttırmada, golf, basketbol, bowling, dövüş sporları, futbolgibi spor dallarında odaklanmayı ve konsantrasyonu arttırmada, özgüven, motivasyon ve sportif performansı arttırmada, özsaygıyı arttırmada, müzik ve yazarlıkta yaratıcılığı tetiklemede, kişisel gelişim alanlarında, kariyer ve başarıkaygılarında, doktor korkusunda, problem çözme yetisini geliştirmede, topluluk önünde konuşma kaygılarında, satışçılar için satış performansı arttırmada, hafıza geliştirmede, hedeflere ulaşmada, self hipnozda ve benzeri birçok konuda bir Hipnoterapiste başvurabilirsiniz.Hipnoterapistler, tıbbın alanına müdahale etmez. Teşhis ve tedavi yapmaz.